Şanlıurfa Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları!


Şanlıurfa Valiliği yeni koronavirüs kararlarını açıkladı.

1 Mart itibariyle Türkiye genelinde belirlenen illerde normalleşme aşamalı olarak başladı.

Aşamalı olarak normalleşmenin başladığı illerden birisi de Şanlıurfa oldu.

Şanlıurfa Valiliği'nde koronavirüs ile ilgili yeni kararlarını açıkladı.

İşte Valilik'in yeni koronavirüs kararları:

A. İlimizde faaliyet gösteren Düğün Salonlarında, 
1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 08.09.2020 tarih ve 175 sayılı Kararı ile “Düğün salonlarında (damat ve gelin masası hariç) tüm masa ve sandalyelerin kaldırılması” hususundaki kararın, yemek ikramı yapılmaması şartıyla iptal edilmesine, 
2. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı “Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler” konulu genelgeleri ve buna istinaden alınan 02.03.2021 tarih ve 08 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı çerçevesinde (Girişlerde HES kodu sorgulanması, kişi başına minimum 8 m2 alan ayrılması, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak) yapılmasına,
B. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlarda;
İl ve İlçe Müftülükleri tarafından gerekli tedbirler alınmak kaydıyla (temizlik, sosyal mesafe ve maske) yüz yüze eğitimlerin aşağıda belirtilen şekilde uygulanabilmesine,
1. Hafızlık eğitimi verilen B Grubu Kur'an kurslarında gerekli tedbirler alınarak öğrenci kapasitesinin %50'si veya gerekirse daha fazlasının yüz yüze, geriye kalan öğrencilerin ise randevulu sistem ile çevirim içi olarak eğitimlerine devam edilmesine ve öğrencilerden eğitime alınmadan önce veli muvafakatnamesi alınmasına,
2. İhtiyaç Odaklı C ve D grubu kursları ile 4-6 Yaş Grubu Kur'an kursları sınıfında aynı anda en fazla 10 öğrencinin bulunması, 10 öğrenciden fazla talep olması durumunda randevulu sistemin uygulanması ve ders saatlerinin 30 dakika, teneffüs aralığının 10 dakika olmak kaydıyla yüz yüze eğitim uygulanmasına,
3. İlçe müftülüklerinde devam eden “Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursları”nda eğitime çevirim içi devam edilmesine,
4. Aşere Takrib Kursu, Tashih-i Huruf Kursu ve Dini Musiki Hizmet İçi Kurslarında eğitimin yüz yüze olarak devam edilmesine,
5. Kısa sureli öğretim programları olan Cuma Dersleri, Akaid, İlmihal, Tefsir, Hadis, Siyer, ve ihtiyaç Odaklı Hafta Sonu programlarına çevirim içi olarak devam edilmesine,
6. “Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye/Okumaya” ve “Camilerde Kur'an Öğretimi Hafta Sonu” programlarının da yine çevirim içi olarak devam edilmesine.
Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir. 

Yorumlar