Gelecek Parti'den koronavirüs için çağrı


Sağlık bakanlığının yaptığı açıklamaya göre en fazla vakanın olduğu(beş ilden biri) ve tırmanışın en hızlı olduğu il olan şanlı şehrimiz şanlıurfa sağlık noktasında maalesef ki kendi kaderine terkedilmiştir .
Test sonuçlarının geç açıklanması, mevcut durumda bulunan hastahanelerde yatak ve yoğun bakım sıkıntısı, personel eksikliği ve mevcut sağlık personellerinin de bu hastalığa  yakalanması nedeniyle branş dışı personellerin pandemi de görevlendirilmesi malum tablonun  en somut örneğidir .
İvedi şekilde önlemlerin alınması kaçınılmaz derecede elzem olmuştur.
Bu Kapsamda;
1- mevcut personel sayılarının artırılması için sağlık alanında atama bekleyen halihazırda personelin bir an önce ilimize atamalarının yapılması ve dışardan ilimize sağlık personeli takviyesi gerekliliği,
2-sahra hastahanesinin kurulması , çürümeye terkedilmiş kapatılan özel hastahanelerin ve eski fakülte hastahanesinin yeniden faaliyete geçirilmesi,
3-Testlerin daha hızlı sonuç vermesi için test merkezlerinin ve PCR cihaz sayısının bulunduğu Labaratuarların artırılması,

4-öncelikli olan bu konularda mevcut il bürokrat ve vekillerinin ellerini taşın altına koyarak Ankara’da yetkili makamlarca problemlerin çözümü için gerekli SOMUT ve GERÇEKÇİ adımların atılması bu bağlamda su götürmez bir gerçek olmuştur .

Yorumlar